Tượng Gỗ Di Lặc

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Tượng gỗ Di Lặc Trong Phong thủy là tượng trưng của niềm vui, hoan hỉ, sự giàu có, sung túc, và từ bi hỷ xả, công đức vô lượng. + Với nhiều hóa thân khác nhau được thờ cúng, tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay chủ yếu thờ hóa thân của Hòa thượng Bố Đại.

Tượng gỗ Di Lặc đứng, Tượng gỗ Di Lặc ngồi gốc Tùng, phật di lặc hợp với tuổi nào? Tượng Phật Di Lặc bằng gỗ giá rẻ, Tượng Phật Di Lặc bằng gỗ mít, Tượng Phật Di Lặc bằng gỗ để xe ô tô, Tượng Phật Di Lặc năm gỗ, Tượng Phật Di Lặc de xe ô to