Vòng Trầm Hương 108 Hạt

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Nguồn gốc chuỗi hạt trầm hương 108 Hạt

Dân gian tương truyền câu chuyện như sau: có một nhà vua khi cử sứ giả tới gặp Đức Phật để loại bỏ những âu lo, phiền muộn. Phật đã cho ngài lời khuyên về một tràng hạt bao gồm 108 hạt tượng trưng cho 108 pháp Tam Muội để đoạn trừ 108 phiền não. Vì thế chuỗi vòng trầm hương 108 hạt đã hình thành từ đó.

Các mẫu vòng tay trầm 108 hạt thơm đẹp nhất 2024


Vòng trầm hương 108 hạt hợp mệnh gì? Cách đeo vòng trầm hương 108 hạt? Ý nghĩa của vòng trầm hương 108 hạt? Vòng trầm hương 108 hạt thật? Vòng trầm hương 108 hạt có ý nghĩa gì? Tác dụng của vòng trầm hương 108 hạt? Công dụng của vòng trầm hương 108 hạt? Có nên đeo vòng trầm hương 108 hạt